Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Budowa strony WWW

Lata doświadczeń i obcowania z witrynami w sieci WWW sprawiły, że w większości stron internetowych wyróżniliśmy pewne cechy wspólne i prawidłowości. Można wyróżnić główne moduły funkcjonalne. W tym rozdziale chcemy przedstawić ich podział oraz zadania.

Schemat strony z podziałem na 5 części funkcjonalnych
Schemat budowy strony WWW

1. Nagłówek strony

Jest to część odpowiedzialna za prezentację witryny, jej wizytówka. W tej części znajduje się najczęściej logotyp, nazwa oraz elementy graficzne jednoznacznie kojarzące się z prezentowaną treścią i tematem przewodnim witryny. Jeśli serwis składa się z większej ilości stron internetowych, pełni on rolę elementu logicznie łączącego w całość.

2. Menu główne

W tym miejscu znajdują się główne opcje każdej witryny. Mogą one prowadzić bezpośrednio do treści lub rozwinięcia pogrupowanych tematycznie podopcji (podmenu).  Najczęściej występujące opcje to:

 1. O nas, (informacje o osobie, firmie, instytucji organizacji itp.),  może być rozwinięta np. przez podopcje typu:
  1. Statut,
  2. Przedmiot działalności,
  3. Misja,
  4. Życiorys,
  5. Dokonania,
  6. ...
 2. Kontakt (dane teleadresowe):
  1.  Dojazd,
  2.  Mapa, plan,
  3.  Oddziały,
  4.  ...
 3. Aktualności (informacje o zmianach w witrynie np. pojawienie się nowego asortymentu, galerii, wydarzenia itp.).
 4. Oferta (informacje o produktach z podziałem na podkategorie z wybranej branży, świadczonych usługach itp.).
 5. Galeria (zbiór zdjęć, prac, grafik, pogrupowany tematycznie lub nie w kategoriach i albumach).

Wymienione wyżej, to najczęściej występujące opcje w menu głównym, ale oczywiście nie jedyne. W zależności od charakteru serwisu (strona osobista użytkownika, firmy, instytucji, organizacji) oraz zakresu treści w nim się znajdujących, opcje te mogą występować w różnych wariantach, kombinacjach i kolejności.

3. Podmenu

Jest to rozwinięcie grupy podopcji należących do wybranej opcji menu głównego. Funkcjonuje w przypadku, gdy nie można lub istnieją inne okoliczności uniemożliwiające przedstawienie treści w postaci jednej strony WWW. Przykłady zostały zawarte przy okazji omawiania menu głównego. W przypadku niewielkich stron WWW z mała ilością podstron, podmenu może pełnić rolę menu głównego. W tym przypadku menu główne w górnej części serwisu nie występuje. Wykorzystując odpowiedni szablon jest możliwość umieszczenia tego menu w innym miejscu niż po lewej stronie (np. po prawej).

4. Część główna (treść strony)

Jest to miejsce, w którym prezentowana jest właściwa treść. Pojawia się w tym miejscu po wybraniu opcji z głównego menu lub/i podmenu. Może zawierać tekst, zdjęcia, grafikę, animacje, filmy, a także odnośniki do innych stron serwisu lub stron zewnętrznych. Jest to największy obszar strony.

5. Stopka

Znajdują się tu najczęściej informacje o autorach strony lub firmach/osobach będących autorami oprogramowania wykorzystanego przy jej tworzeniu. Często są tu też umieszczane dane kontaktowe, odnośniki do ważnych treści np. polityka cookies, BIP itp.

Studio Komputerowe MEDIART
ul. Kilińskiego 30E
59-225 Chojnów
NIP: 694-113-79-35

+48 76 819 17 06

Oferujemy:
strony www - wizytówki www
pełna zgodność z WCAG 2.1
CMS - Biuletyny Informacji Publicznej
ponad 20 lat doświadczenia
Arkadiusz Rybczyński

+48 604 570 182

mediart@chojnow.biz

facebook.com/skmediart

Zapraszamy
Poniedziałek-Piątek
10:00-16:00

sprawdź dojazd